تکنوو هر روز با تکنولوژی روز

انواع کابل های شبکه

درشبکه های محلی از کابل بعنوان محیط انتقال و بمنظور ارسال اطلاعات استفاده میگردد.ازچندین نوع کابل در شبکه های محلی استفاده می گردد. در برخی موارد ممکن استدر یک شبکه صرفا” از یک نوع کابل استفاده و یا با توجه به شرایط موجود از چندین نوعکابل استفاده گردد. نوع کابل انتخاب شده برای یک شبکه به عوامل متفاوتی نظیر : توپولوژی شبکه، پروتکل و اندازه شبکه بستگی خواهد داشت . آگاهی از خصایص و ویژگیهای متفاوت هر یک از کابل ها و تاثیر هر یک از آنها بر سایر ویژگی های شبکه، بمنظورطراحی و پیاده سازی یک شبکه موفق بسیار لازم است .

 

کابل Unshielded Twisted Pair) UTP )

متداولترین نوع کابلی که در انتقال اطلاعات استفاده می گردد ، کابل های بهم تابیده می باشند. این نوع کابل ها دارای دو رشته سیم به هم پیچیده بوده که هر دو نسبت زمین دارای یکامپدانش یکسان می باشند. بدین ترتیب امکان تاثیر پذیری این نوع کابل ها از کابل هایمجاور و یا سایر منابع خارجی کاهش خواهد یافت . کابل های بهم تابیده دارای دو مدلمتفاوت : Shielded ( روکش دار ) و Unshielded ( بدون روکش ) می باشند. کابل UTP نسبت به کابل STP بمراتب متداول تر بوده و در اکثر شبکه های محلی استفاده میگردد.کیفیت کابل های UTP متغیر بوده و از کابل های معمولی استفاده شده برای تلفن تاکابل های با سرعت بالا را شامل می گردد. کابل دارای چهار زوج سیم بوده و درون یکروکش قرار می گیرند. هر زوج با تعداد مشخصی پیچ تابانده شده ( در واحد اینچ ) تاتاثیر پذیری آن از سایر زوج ها و یاسایر دستگاههای الکتریکی کاهش یابد.

کابل کواکسیال

یکی ازمهمترین محیط های انتقال در مخابرات کابل کواکسیال و یا هم محور می باشد . این نوعکابل ها از سال ۱۹۳۶ برای انتقال اخبار و اطلاعات در دنیار به کار گرفته شده اند. در این نوع کابل ها، دو سیم تشکیل دهنده یک زوج ، از حالت متقارن خارج شده و هر زوجاز یک سیم در مغز و یک لایه مسی بافته شده در اطراف آن تشکیل می گردد. در نوع دیگرکابل های کواکسیال ، به حای لایه مسی بافته شده ، از تیوپ مسی استوانه ای استفادهمی شود. ماده ای پلاستیکی این دو هادی را از یکدیگر جدا می کند. ماده پلاستیکی ممکناست بصورت دیسکهای پلاستیکی یا شیشه ای در فواصل مختلف استفاده و مانع از تماس دوهادی با یکدیگر شود و یا ممکن است دو هادی در تمام طول کابل بوسیله مواد پلاستیکی از یکدیگر جدا گردند.

فیبر نوری

یکی ازجدیدترین محیط های انتقال در شبکه های کامپیوتری ، فیبر نوری است . فیبر نوری از یکمیله استوانه ای که هسته نامیده می شود و جنس آن از سیلیکات است تشکیل می گردد. شعاع استوانه بین دو تا سه میکرون است . روی هسته ، استوانه دیگری ( از همان جنسهسته ) که غلاف نامیده می شود ، استقرار می یابد. ضریب شکست هسته را با M1 و ضریبشکست غلاف را با M2 نشان داده و همواره M1>M2 است . در این نوع فیبرها ، نور دراثر انعکاسات کلی در فصل مشترک هسته و غلاف ، انتشار پیدا خواهد کرد. منابع نوری دراین نوع کابل ها ، دیود لیزری و یا دیودهای ساطع کننده نور می باشند.منابع فوق ،سیگنال های الکتریکی را به نور تبدیل می نمایند.

کابل های استفاده شده در شبکه های اترنت

Specification Cable Type Maximum length
۱۰BaseT Unshielded Twisted Pair 100 meters
۱۰Base2 Thin Coaxial 185 meters
۱۰Base5 Thick Coaxial 500 meters
۱۰BaseF Fiber Optic 2000 meters
۱۰۰BaseT Unshielded Twisted Pair 100 meters
۱۰۰BaseTX Unshielded Twisted Pair 220 meters

منبع:technovo