تکنوو هر روز با تکنولوژی روز

احتمال منفجر شدن کاوشگر ExoMars در سطح مریخ

مقامات آژانس فضایی اروپا تایید کرده‌اند کاوشگری که برای فرود روی مریخ به این سیاره فرستاده بودند، دو روز پیش هنگام فرود روی سطح سیاره سقوط کرده و نابود شده است. ESA به این نتیجه رسیده است که پس از فرود آمدن این کاوشگر با توجه به تصاویری که دریافت کرده این کاوشگر منفجر شده است چون در این تصاویر نقاط سیاه و سفیدی در سطح مریخ وجود دارد.

ExoMars یا دگر زیست شناسی مریخ به انگلیسی و یا ExoMars یک  ماموریت گستردهٔ شناسایی مریخ برای جستجو پیرامون وضعیت زیستی در مریخ و بن مایه های زندگی  وزندگی مریخی ، در گذشته یا حال‌است. این مأموریت اخترزیست شناسی توسط آژانس فضایی اروپا  ESA با همکاری سازمان فضایی فدرال روسیه )روس‌کاسموس) در حال اجراست. این برنامه شامل فرستادن چندین گونه فضا پیما و فضاافزار است که با به ‌راه‌اندازی دو پرتاب به سیارهٔ مریخ فرستاده می‌شوند.   مدارگرد ردیاب اگزومارسTGO و فرودگر-کاوشگر ثابت شیاپارلی EDM در ۱۴ ماه مارس سال ۲۰۱۶ با پرتاب نخست راه‌اندازی شدند. مدارگرد ردیاب اگزومارس بردن کاوشگر ثابت شیاپارلی را به مریخ بر عهده دارد. شیاپارلی را آژانس فضایی اروپا در ایتالیا ساخته‌است. پس از آن، اگزومارس به گردآوری نقشهٔ منبع‌های گازمتان و سایر گازها در جو مریخ می‌پردازد و با انجام این کار، به یافتن محلی مناسب برای فرود مریخ نورد اگزومارس در سال ۲۰۱۸ که یک سکوی خودرو پرتاب سنگین روسی پروتون را به مریخ می‌برد کمک می‌کند. مدارگرد اگزومارس دارای چهار ابزار ویژه‌است و نیز خود به عنوان یک ماهوارهٔ رله برای پیگیری ارتباط زمین با مریخ نورد عمل می‌کند.
منبع:theverge.com